ติดตามน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 18 มิ.ย. 2567
  • 131

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่ 2 (ชลบุรี) โดยได้รับการประสานจากคุณอมรา วิจิตรหงษ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่ แจ้งพบน้ำเสียบริเวณปากคลองน้ำเมา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่าพบน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นเหม็น ไม่พบสัตว์น้ำตาย ช่วงเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ได้สำรวจเบื้องต้น 3 สถานี (JT1-JT3) โดยผลสำรวจเบื้องต้น พบว่าน้ำทะเลมีสีน้ำตาลจาง ๆ ทั้ง 3 สถานี และบริเวณ JT2 (ปากคลองน้ำเมา; จุดแจ้งเหตุ) น้ำมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย ไม่พบสัตว์น้ำตาย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.26-8.35 อุณหภูมิ 32.9-33.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.0-33.0 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 5.92-7.76 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าลักษณะปากคลองมีสันทรายปิดปากคลอง ทำให้น้ำเสียที่ไหลลงทะเลมีการสะสมอยู่บริเวณปากคลอง เมื่อมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในคลองสูงขึ้นและพัดลงสู่ชายฝั่ง และพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม Chaetoceros sp. บริเวณ JT1 ซึ่งแพลงก์ตอนพืชชนิดนี้ไม่สร้างสารชีวพิษ แต่อาจก่อให้เกิดอาการคันและระคายเคืองได้โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง