พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • 18 มิ.ย. 2567
  • 152

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประสานจาก ผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ และนางสาวธีรวรรณ์ กิมยงค์ ประมงอำเภอศรีราชา แจ้งพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง 5 สถานี ได้แก่ แหลมแท่น สะพาน รพ. สมเด็จ แหลมท้าวเทวา อ่าวอุดม และอ่าวแหลมฉบัง โดยผลสำรวจเบื้องต้น พบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มและมีกลิ่นเหม็นบริเวณสะพาน รพ. สมเด็จ แหลมท้าวเทวา และอ่าวอุดม ส่วนอ่าวแหลมฉบัง เป็นสีเขียวจาง ๆ ไม่มีกลิ่นเหม็น นอกจากนั้น ผลการสำรวจบริเวณหาดบางแสนถึงแหลมแท่น พบสภาพน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งมีรายงานพบน้ำทะเลเปลี่ยนสี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยข้อมูลจากเฟสบุ๊ค “ชอบจัง บางแสน” โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.19-8.42 อุณหภูมิ 33.3-34.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 24.7-28.8 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 6.67-7.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การนันทนาการและเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ ซึ่งสาเหตุจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans เป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และยังทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบ่อยครั้งบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากเล่นน้ำอาจก่อให้เกิดอาการคันและระคายเคืองได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง