สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 19 มิ.ย. 2567
  • 143

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ชายหาดเฝ้าระวังและป้องกันภัยแมงกะพรุนพิษ จำนวน 2 สถานี คือ สถานีชะอำ อ.ชะอำ และสถานีหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น และตักด้วยสวิง พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล 30.00 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเล (pH) 8.04 ผลการสำรวจพบแมงกะพรุนที่มีพิษ แมงกะพรุนเศรษฐกิจ และแมงกะพรุนทั่วไป ดังนี้
1. แมงกะพรุนพิษ จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ วงศ์ Pelagiidae แมงกะพรุนไฟ สกุล Chrysaora (Chrysaora sp.) พบทั้ง 2 สถานี 
2. แมงกะพรุนเศรษฐกิจ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonemoides robustus) และแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) สถานีหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
3. แมงกะพรุนทั่วไป จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนด่างออสเตรเลียหรือแมงกะพรุนลายจุด (Phyllorhiza  punctata) และแมงกะพรุนกะลา (Aequorea sp.) พบทั้ง 2 สถานี 
 ทั้งนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สัมผัสโดนแมงกะพรุนไฟ บริเวณที่สัมผัสจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ห้ามถูหรือสัมผัสบริเวณแผลด้วยมือเปล่าเพราะยังอาจมีเข็มพิษติดค้างอยู่ ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณสัมผัสโดนแมงกะพรุน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง