ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 19 มิ.ย. 2567
  • 120

วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่ 9 (ปัตตานี) สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศทางทะเล บริเวณเกาะโลซิน ผลการสำรวจแนวปะการังพบปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.) และปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.)โดยพบปะการังปกติ 5% ปะการังซีดจาง 8% ปะการังฟอกขาว 75% และพบปะการังตายจากการฟอกขาว 12% ชนิดปะการังที่เกิดการฟอกขาวมากที่สุด ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังช่องเล็ก ปะการังที่เริ่มตายจากการฟอกขาว (recently dead) ได้แก่ ปะการังโขด และปะการังเขากวาง ตัวอ่อนปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ และพบรอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อเปลี่ยนสีในปะการังช่องเล็ก ปลาในแนวปะการังวงศ์เด่น ได้แก่ ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น อุณหภูมิน้ำเฉลี่ย 31.65±0.22 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.8 พีพีที และเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่ จากสถานการณ์ปะการังฟอกขาว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง