ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
  • 20 มิ.ย. 2567
  • 122

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  ดำเนินการสำรวจดังนี้
1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวน 5 สถานี และ จ.ตราด จำนวน 8 สถานี เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล (Data Logger) จ.ตราด จำนวน 2 สถานี
3.ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล จ.ตราด จำนวน 2 สถานี และ จ.จันทบุรี จำนวน 1 สถานี
4.สำรวจก้อนน้ำมันดิน (Tar Ball) จ.ตราด จำนวน 2 สถานี และ จ.จันทบุรี จำนวน 2 สถานี ผลการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมันดิน 
โดยคุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช และสัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยจะรายงานให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง