ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จ.สงขลา
  • 20 มิ.ย. 2567
  • 111

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 68 ตารางวา บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรี 17 ตุลาคม 2543 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐจำนวน 55,023.45 โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย หนูวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ตาม ปจว.ข้อ 18 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15.37 น. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง