ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.สงขลา
  • 21 มิ.ย. 2567
  • 110

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก พบปะการังฟอกขาว 85% สีซีดจาง 5% และตายจากการฟอกขาว 10% ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.) จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้เริ่มพบปะการังโขดตายจากการฟอกขาว และเริ่มมีสาหร่ายและตะกอนปกคลุมบนโคโลนีปะการัง ผลการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 32.44±0.52 °C  ซึ่งยังคงมีค่าที่สูงอยู่ แต่ในภาพรวมในช่วงสถานการณ์ปะการังเกิดการฟอกขาวพบว่ากราฟอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง