ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 22 มิ.ย. 2567
  • 105

วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect และ Profile บริเวณเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (หินวง แหลมเทียน อ่าวกล้วยเถื่อน อ่าวโตนด อ่าวหินงาม อ่าวลึก) สภาพทั่วไป น้ำลึก 4-8 เมตร อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea sp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปลาที่พบในแนวปะการัง เช่น ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuning) ปลาอมไข่ลายหางจุด (Apogon cookii) ปลาทรายขาวเกล็ดเงิน (Scolopsis margaritifer) โรคและอาการที่พบในปะการัง ได้แก่ ปะการังฟอกขาว จุดชมพูบนปะการังโขด การเติบโตผิดปกติบนปะการังดาวใหญ่ เพรียงและหอยเจาะตัวปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็งและปะการังโขด หอยมะระเจาะเนื้อเยื่อปะการังเขากวาง สัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ หอยมือเสือ (Tridacna squamosa) ทากเปลือยโจรันนา (Jorunna funebris)  จากการสำรวจพบว่า ปะการังมีการฟอกขาว 60% ปะการังปกติ 20% สีซีดจาง 10% ตายจากการฟอกขาว 10% พบขยะตกค้างในแนวปะการังส่วนใหญ่จากกิจกรรมทางการประมง เช่น เศษอวน เชือก และได้ทำการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง