พบปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 23 มิ.ย. 2567
  • 92

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองบริหารและจัดการพื้นที่คุ้มครอง ปฏิบัติงานสำรวจติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองในพื้นที่ตามประกาศกระทรวง ฯ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต จัดเก็บซ่อมแซมทุ่นแนวเขตที่เสียหาย และประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและพิจารณา (ร่าง)-ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดบริเวณผูกจอดเรือกับทุ่นจอดเรือ และเส้นทางการนำเรือเข้าออกในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. …..  ทั้งนี้ ยังพบสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในบริเวณอ่าวทือ อ่าวหลา หลานุ้ย และกองปะการังเทียม ซึ่งจะรายงานให้ ศอวบ. เพื่อพิจารณา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง