ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 24 มิ.ย. 2567
  • 91

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองบริหารและจัดการพื้นที่คุ้มครอง ปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวหลา หลานุ้ย และอ่าวทือ พื้นที่เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในแนวธรรมชาติ และกองปะการังเทียม พบการฟอกขาวยังคงที่ ไม่พบการฟอกขาวเพิ่ม บางจุดมีสาหร่ายลงเกาะ ที่ระดับความลึก 3.5 - 14.5 เมตร ทั้งนี้ จะรายงานให้ ศวอบ. เพื่อพิจารณา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง