พบเต่าทะเลวางไข่ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 26 มิ.ย. 2567
  • 87

วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเล บริเวณเกาะคราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผลการสำรวจดังนี้
1. จากการเดินสำรวจชายหาดในเวลากลางคืน บริเวณหาดขาม พบแม่เต่าตนุ 1 ตัว ขึ้นวางไข่ในคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2567 พบรหัสไมโครชิพหมายเลข 122915671A ไม่พบแถบโลหะระบุตัวตน จากข้อมูลพบว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่ขึ้นวางไข่บริเวณเกาะครามตั้งแต่ปี 2545 พบจำนวนไข่เต่าทั้งหมด 18 ฟอง ซึ่งคาดว่าเป็นการวางไข่รอบสุดท้ายของฤดูกาลจึงทำให้มีจำนวนไข่เต่าปริมาณน้อย
2. จากการเดินสำรวจชายหาดในช่วงเช้า บริเวณหาดนวล หาดโพธิ์ หาดกรวด และหาดกระทิง พบหลุมไข่ของเต่าทะเล โดยพบวันที่ 20 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 หลุม บริเวณหาดนวลและหาดโพธิ์ พบไข่เต่าจำนวน 41 - 53 ฟอง
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 หลุม บริเวณหาดกระทิงและหาดโพธิ์ พบไข่เต่าจำนวน 108 - 115 ฟอง
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 หลุม บริเวณหาดนวลและหาดโพธิ์ พบไข่เต่าจำนวน 112 - 126 ฟอง
วันที่ 23 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 หลุม บริเวณหาดนวลและหาดโพธิ์ พบไข่เต่าจำนวน 52 - 68 ฟอง
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 หลุม บริเวณหาดกระทิงและหาดโพธิ์ พบไข่เต่าจำนวน 148 - 154 ฟอง หาดกรวดไม่พบหลุมไข่เต่า และข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวมได้จากการสำรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง