สำรวจการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.กระบี่
  • 1 ก.ค. 2567
  • 56

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.กระบี่ โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้อากาศยานปีกตรึง 9 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณอ่าวนาง อ่าวท่าเลน อ่าวน้ำเมา เกาะลันตา เกาะศรีบอยา เกาะจำเกาะปู และบริเวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ จ.กระบี่ ผลการสำรวจพบพะยูน จำนวน 26 ตัว เป็นพะยูนคู่แม่ลูกอย่างน้อย 1 คู่ เต่าทะเล 31 ตัว และโลมาไม่ทราบชนิด 1 ตัว ทั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสำรวจประชากรพะยูนในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลของชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มเติม เพื่อติดตามข้อมูลในภาพรวมของจำนวนประชากรและการแพร่กระจายพะยูนทั้งหมด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง