พบการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 2 ก.ค. 2567
  • 57

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่แหลมพันวา พบเจอเต่าทะเลและสัตว์น้ำติดอวน บริเวณแนวปะการังพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 31 ก.ค. 66 จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อเข้าช่วยเหลือเต่าทะเลที่ติดอวน จำนวน 1 ตัว เป็นเต่ากระ (Hawksbill sea turtle) น้ำหนักเต่า 2.8 กิโลกรัม ความยาวกระดอง 30 เซนติเมตร และสัตว์น้ำได้แก่ปลาฉลามหูดำ (Blacktip reef shark) ได้ตรวจยึดอวนเอ็น ความยาวประมาณ 30 เมตร ไม่พบเจ้าของเครื่องมือประมงดังกล่าว ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 66  มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรืออธิบดีมอบหมาย และประกอบมาตรา 56, 172 อีกทั้งฝ่าผืนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง บทกำหนดโทษตามมาตรา 138 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ทั้งนี้จะดำเนินการส่งบันทึกแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิต จ.ภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป            

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง