ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 3 ก.ค. 2567
  • 63

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร น้ำทะเลลึก 1-6 เมตร อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส พบว่า ทิศเหนือจนถึงทิศตะวันตก ปะการังปกติ 20% สีซีดจาง 15% ปะการังฟอกขาว 45% ตายจากฟอกขาว 20% ทิศตะวันออกพบว่าปะการังปกติ 20% สีซีดจาง 40% ปะการังฟอกขาว 30% ตายจากฟอกขาว 10% ทิศใต้พบว่าปะการังปกติ 20% สีซีดจาง 15% ปะการังฟอกขาว 35% ตายจากฟอกขาว 30% ปะการังที่พบได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางโต๊ะ ปะการังช่องเล็ก ปะการังวงแหวน ปะการังช่องดาว ปะการังโขด ปะการังสมองร่องยาว ปะการังจาน ปะการังดาวใหญ่ ปะการังลายดอกไม้ ปะการังช่องเล็ก อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันอุณหภูมิน้ำทะเลลดลง ปะการังเริ่มฟื้นตัว จึงได้นำสแลนบังแสง (Shading) ออก และยังคงติดตั้ง Data logger เก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง