ติดตามกรณีน้ำทะเลเป็นสีดำ พื้นที่ จ.ตราด
  • 3 ก.ค. 2567
  • 63

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) โดยได้รับการร้องเรียนจากคุณณัชมน เตชอำพร ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ พบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณหาดหอยขาว ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยเจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทราบว่าพบตะกอนสีดำในช่วงนี้ทุกปี และทำการสำรวจเบื้องต้น 2 สถานี (HK1-2) พบว่าสภาพน้ำทะเลมีตะกอนสีดำ ไม่มีกลิ่น และพบเศษวัสดุสีดำเกยตลอดแนวหาด มีลักษณะคล้ายตะกอนของเศษอินทรีย์สารจากกิ่งไม้ใบไม้ที่เน่าและย่อยสลาย เมื่อมีคลื่นลมแรงจะกวนตะกอนด้านล่างขึ้นมาทำให้น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและชายหาดมีตะกอนสีดำ ทั้งนี้ไม่ใช่คราบน้ำมัน จากนั้นทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.08-8.15 อุณหภูมิ 29.0-31.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 21.2-21.3 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.15-6.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลการวิเคราะห์จะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง