สำรวจแนวชายฝั่ง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 3 ก.ค. 2567
  • 41

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจแนวชายฝั่งและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดวอนนภาถึงหาดบางพระ ครอบคลุมพื้นที่ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี และต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางพระ-บางแสน (T2C058) ดำเนินการสำรวจด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS อาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีเป้าหมายในการสำรวจระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถสำรวจได้รวม 3.83 กิโลเมตร ผลการสำรวจพบโครงสร้างวิศวกรรมริมชายฝั่ง ระยะทางโครงสร้างรวม 3,518.06 เมตร ประกอบด้วย รอดักทรายรูปตัวไอ ระยะทางโครงสร้างประมาณ 760.87 เมตร กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง ระยะทางโครงสร้างประมาณ 1,143.22 เมตร การปักเสาคอนกรีต ระยะทางโครงสร้างประมาณ 73.74 เมตร ทางลาดขึ้นลงเรือ ระยะทางโครงสร้างประมาณ 361.31 เมตร และหินทิ้งริมชายฝั่ง/เขื่อนหินทิ้ง ระยะทางโครงสร้างประมาณ 1,178.92 เมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำใช้ไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในพื้นที่ จ.ชลบุรี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง