ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ระยอง
  • 4 ก.ค. 2567
  • 71

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะมันใน จ.ระยอง เบื้องต้นพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงสู่ระดับปกติแล้วและพบปะการังบางส่วนฟื้นตัวและมีสีปกติ (10%) อย่างไรก็ตามพบว่าปะการังส่วนใหญ่ยังคงฟอกขาว (40%) หรือมีสีซีดจาง (40%) บางส่วนตายหลังจากฟอกขาว (10%) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดตามสถานการณ์และอัตราการรอดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง