ลาดตระเวนพื้นที่ป่าในเมือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
  • 22 พ.ย. 2564
  • 32

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ลาดตระเวน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ วันนี้เป็นวันส่งท้ายงานวันลอยกระทง ช่วงบ่ายมีฝนตกหนัก ต่อมาอากาศเย็นสบาย นักท่องเที่ยวทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ 3,290 คน

เหตุการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดบรรยายให้ข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล ณ สวนสาธารณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการขยะพลาสติกในทะเล 30 คน โดยจัดบรรยายให้ข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล เช่น ตาข่ายดักขยะปากท่อ ทุ่นดักขยะ เรือเก็บขยะ ณ โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ณ สวนสาธารณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
3 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าในเมือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ลาดตระเวน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ นักท่องเที่ยวทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ 434 คน และต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่
23 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าในเมือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ลาดตระเวน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ ช่วงเช้าอากาศร้อนต่อเนื่องถึงบ่าย อากาศจึงเริ่มเย็นสบาย แต่ในป่าชายเลนอากาศดีมากต้องมาลอง ทั้งวันมีนักท่องเที่ยวทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ 1,721 คน
15 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ตรวจสอบเรือยิงปลาในแนวปะการัง พื้นที่เกาะว่าว จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ตรวจสอบกรณีมีผู้แจ้งว่าพบเรือสปีดโบ้ทนำนักท่องเที่ยวจะไปดำน้ำยิงปลาในแนวปะการังในเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเกาะว่าว จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งการกระทำดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลการตรวจสอบ พบเรือนำนักท่องเที่ยวลำดังกล่าวจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือผู้ใหญ่นนท์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้แจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และขอความร่วมมือให้งดเว้นการนำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำยิงปลาในแนวปะการังในเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และจะเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในพื้นที่ทราบด้วย โดยทุกคนยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
19 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม