สำรวจแนวชายฝั่ง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 4 ก.ค. 2567
  • 48

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจแนวชายฝั่งและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดวอนนภาถึงสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่ ต.แสนสุข อ.เมือง และ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางพระ-บางแสน (T2C058) ดำเนินการสำรวจด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS อาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีเป้าหมายในการสำรวจระยะทางประมาณ 6.05 กิโลเมตร ผลการสำรวจพบ พื้นที่ชายฝั่งโดยส่วนมากพบโครงสร้างวิศวกรรมริมชายฝั่ง มีระยะทางโครงสร้างรวม 4.43 กิโลเมตร (คิดเป็น 73% ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบด้วย รอดักทรายรูปตัวไอ ระยะทางโครงสร้างประมาณ 1.41 กิโลเมตร กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง ระยะทางโครงสร้างประมาณ 1.14 กิโลเมตร การปักเสาคอนกรีต ระยะทางโครงสร้างประมาณ 0.07 กิโลเมตร ทางลาดขึ้นลงเรือ ระยะทางโครงสร้างประมาณ 0.52 กิโลเมตร หินทิ้งริมชายฝั่ง/เขื่อนหินทิ้ง ระยะทางโครงสร้างประมาณ 1.18 กิโลเมตร และเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ ระยะทางโครงสร้างประมาณ 0.11 กิโลเมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำใช้ไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในพื้นที่ จ.ชลบุรี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง