ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเล จ.ปัตตานี
  • 5 ก.ค. 2567
  • 47

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ออกปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ทางทะเล กิจกรรมป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ในทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ทำการตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 156 ชุด สัตว์น้ำรวมชนิด จำนวน 4 กิโลกรัม เน่าเสียจึงทำการฝังกลบ ได้ตรวจพบไม้ไผ่ผูกกับทุ่นลอยปลายไม้ไผ่มีผ้าสีติดอยู่ จึงได้ทำการตรวจสอบ มีเชือกผูกติดด้วยเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่องมือดังกล่าว แต่มีชาวเรือประมงขับเรือหางยาว ประมาณ 10 ลำ มาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายลอบพับได้หรือไอ้โง่ ขึ้นมาไว้บนเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 219 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 67(2) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 169 นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 13.34 นาที คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ -/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ 1152/67 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง