พบซากโลมาเกยตื้น พื้นที่ จ.ตราด
  • 6 ก.ค. 2567
  • 45

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากนายวิสันต์ หอยสังข์ ผู้ใหญ่บ้านบางอิน หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เรื่องพบซากโลมาเกยตื้นบริเวณชุมชนบ้านบางอิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตรวจสอบพบเป็นโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) ความยาวซาก 118 เซนติเมตร สภาพซากเน่ามาก จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบบาดแผลบริเวณภายนอกร่างกาย พบอาหารอยู่ในกระเพาะอาหาร จำพวก หอย และกุ้ง เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพซากที่เน่ามาก ทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้ จึงได้ฝังทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง