ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 6 ก.ค. 2567
  • 43

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ดังนี้ 1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ จ.ชลบุรี จำนวน 15 สถานี บริเวณอ่างศิลาถึงแสมสาร เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2, 4 และ 5 (เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การอนุรักษ์แหล่งปะการัง, การนันทนาการ และการอุตสาหกรรมและท่าเรือ) โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.07-8.25 อุณหภูมิ 30.4-32.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29.7-31.8 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.55-6.70 มิลลิกรัมต่อลิตร 2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดชลบุรี 20 สถานี  3.ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดชลบุรี 29 สถานี โดยคุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช และสัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยจะรายงานให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง