ตรวจสอบการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 6 ก.ค. 2567
  • 23

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ด่วนสุดที่ ที่ ทส.0401.7/1871 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เรื่องพบการกัดเซาะชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเข้าตรวจสอบพร้อมกับผู้ดูแล บริเวณพื้นที่ชายหาดหน้าโรงแรม Tolani Le Bayburi Villas Pranburi ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการลงตรวจสอบพื้นที่และประเมินสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ผู้ดูแลแจ้งว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ที่ผ่าน ระยะทางการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 140 เมตร และได้อธิบายถึงเรื่องของสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง แนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในเบื้องต้น พร้อมเก็บข้อมูลภาพถ่ายพื้นที่เบื้องต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง