ยึดเครื่องมือประมงผิดกฑหมาย พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 9 ก.ค. 2567
  • 31

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับกองป้องกัน และปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง ออกปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายทางทะเล พื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ขณะออกปฏิบัติงานบริเวณชายฝั่งเขตพื้นที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ทำการตรวจยึดอวนลากคานถ่าง จำนวน 4 ปาก แต่ละปากมีขนาด ปากกว้าง 3 เมตร ยาว 4.7 เมตร คานถ่างทำด้วยเหล็กแป็บ 2 ท่อน ยาวท่อนละ 3.55 เมตร ฐานปูนถ่วงอวน จำนวน 6 ก้อน พร้อมสัตว์น้ำรวมชนิด จำนวน 3 กิโลกรัม เน่าเสียจึงทำการฝังกลบ ฐานความผิดลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง โดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 (1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2566 ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 14 เวลา 15.49 นาที คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ -/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ 1188/67 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง