ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 10 ก.ค. 2567
  • 50

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับกองป้องกัน และปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง ออกปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายทางทะเล พื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ขณะออกปฏิบัติงานบริเวณชายฝั่งเขตพื้นที่ในทะเลจ.ปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ทำการตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 37 ชุด สัตว์น้ำรวมชนิด จำนวน 1 กิโลกรัม เน่าเสียจึงทำการฝังกลบ ได้ตรวจพบไม้ไผ่ผูกกับทุ่นลอยปลายไม้ไผ่มีผ้าสีติดอยู่ จึงได้ทำการตรวจสอบ มีเชือกผูกติดด้วยเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่องมือดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายลอบพับได้หรือไอ้โง่ ขึ้นมาไว้บนเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 223 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 67 (2) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 169 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 16.28 นาที คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ -/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ 1196/67 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง