ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.กระบี่ และ จ.ตรัง
  • 11 ก.ค. 2567
  • 36

วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง และศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลเสื่อมโทรมในพื้นที่กลุ่มเกาะศรีบอยา บ้านบ่อม่วง และปากคลองกะลาเส จ.กระบี่ บ้านแหลมไทรและอ่าวขาม จ.ตรัง โดยวิธี Line transect ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 26,506 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล, หญ้าเงาแคระ, หญ้ากุยช่ายเข็ม, หญ้ากุยช่ายทะเล, หญ้าชะเงาปลายใบมน, หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย, หญ้าชะเงาเต่า,หญ้าใบมะกรูด และหญ้าเงาใบใหญ่ หญ้าทะเลส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริเวณกลุ่มเกาะศรีบอยามีสภาพเสื่อมโทรม มีการปกคลุมพื้นที่ของหญ้าทะเลลดลง หญ้าคาทะเลในทุกพื้นที่ที่สำรวจ มีลักษณะใบขาดสั้น ไม่สมบูรณ์ มีสีเขียวและสีน้ำตาลปะปนกัน บางพื้นที่พบราก เหง้า เน่าเปื่อย พื้นทะเลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทรายปนโคลน คุณภาพน้ำ ความลึกน้ำ 0.1 - 6 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 30-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิดิน 31-33 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29-30 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง 7.8-8.5 สำหรับสถานภาพและสถานการณ์หญ้าทะเลอย่างละเอียด ศวอล. จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง