พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง
  • 11 ก.ค. 2567
  • 31

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เรื่องพบซากเต่าทะเลลอยน้ำบริเวณใกล้อ่าวไผ่ เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง จากการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ พบเป็น เต่าตนุ (Green turtle, Chelonia myadas) ขนาดกระดองกว้าง 88 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร อายุโตเต็มวัย เพศเมีย ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ ผลการชันสูตร สภาพซากเน่า ไม่พบบาดแผลรุนแรงภายนอก อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลาย ไม่สามารถตรวจสอบได้ ในทางเดินอาหารพบสาหร่ายทะเล แมงกะพรุน และฝักโกงกางตลอดทางเดินอาหาร พบขยะทะเลปะปนอยู่ในอาหารจำนวนมาก เช่น เศษเอ็น เศษเชือกไนล่อน เศษอวน กระสอบ เป็นต้น ก้อนอาหารบางส่วนพบการเคลือบอยู่ของเนื้อตาย จากการชันสูตรคาดว่าเต่าทะเลมีอาการป่วยเรื้อรังก่อนการตาย ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างขยะทะเล ชิ้นเนื้อ และได้ฝังกลบทำลายซากเรียบร้อยแล้ว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง