ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 11 ก.ค. 2567
  • 29

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตาม ม.67(2) และพระราชกำหนดการประมง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 30 ชุด ผู้ต้องหาจำนวน 1 คน เรือ 1 ลำ บริเวณพิกัด N 13.30.48 E 100.19.58 ได้ดำเนินการส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่ สภ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตามปจว.ข้อ 6 คดีอาญาที่ 328/2567 บัญชีของกลางที่ 175/2567 เวลา 18.03 น. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง