หญ้าทะเลบริเวณเกาะลิบง จ.ตรัง มีสภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ดี พบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนจำนวนมาก
  • 24 พ.ย. 2564
  • 32

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect, Spot check และการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวมทั้งสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะลิบง จ.ตรัง ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวม 19,751 ไร่ พบหญ้าทะเล 12 ชนิดคือ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้าชะเงาปลายใบมน (Cymodocea rotundata) หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) และหญ้าเงาใส (Halophila decipiens) สถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ดี โดยมีหญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่นในพื้นที่ ส่วนหญ้าคาทะเลบริเวณอ่าวทุ่งจีนและปากคลองเจ้าไหมมีลักษณะใบขาดสั้น ไม่สมบูรณ์ มีสีเขียวและสีน้ำตาลปะปนกัน บางส่วนยืนต้นตาย พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน นอกจากนี้พบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนจำนวนมากกระจายตัวบริเวณอ่าวทุ่งจีน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการปกคลุมของหญ้าใบมะกรูดหนาแน่น สำหรับสัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล คือ ดาวทะเลชนิด Pentaster obtusatus ปลิงดำ Holothuria atra ปลิงสีชมพู Cercodesma anceps กลุ่มปลาแป้น และกลุ่มปลาสลิดทะเล ส่วนคุณภาพน้ำทะเล มีค่าระดับความลึก 0.2-6.0 เมตร ค่าอุณหภูมิ 29.27 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง 8.1 ขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเลที่พบส่วนใหญ่ คือ ถุงและขวดพลาสติก ขวดแก้ว และเศษอวน โดยจะพบบริเวณแนวใกล้ฝั่งมากกว่านอกฝั่ง

เหตุการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จับเรือคราดหอยบางหญ้าแพรก ทำประมงผิดกฎหมาย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 และ 110 ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ตรวจพบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงจับกุมเรือประมงพร้อมเครื่องมือคราดหอย 1 ลำ พร้อมผู้ต้องหา 2 คน ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.71 (1) ม.36 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 ข้อ 2 ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พิกัด N 13.30.10 E 100.16.57 และจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งที่ สภ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดคราดหอยขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 5 เมตร 1 ชุด บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.207 ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง พบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมง และได้ทิ้งเครื่องมือคราดหอยและขับเรือหลบหนี ผลการตรวจพบเครื่องมือคราดหอยขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชุด อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงยึดเครื่องมือคราดหอย ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.71 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 จึงนำของกลางส่งที่ สภ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดอวนรัง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 5 ปาก บริเวณบ้านตันหยงกลิง ม.3 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) นำเรือ ทช.202 พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทะเลสตูล โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. ตรวจพบเครื่องมือประมงชนิดอวนรัง หรืออวนเฝือกรัง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 5 ปาก ซึ่งใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ ทำการประมงอยู่ในบริเวณบ้านตันหยงกลิง ม.3 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งมีความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรังและเฝือกรังในเขตน้ำจืดและน่านน้ำเค็มทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด จึงตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล เพื่อติดตามหาเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
พบเรือประมงอวนลากปลิง 3 ลำ บริเวณอ่าวพังงา ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย กรณีตามข้อร้องเรียน ว่ามีเรือลากปลิงในพื้นที่ บริเวณอ่าวพังงา ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ผลการลาดตระเวนตรวจสอบ พบเรือประมงอวนลากปลิงกำลังทำการประมง 3 ลำ ชาวประมงที่ทำผิดจึงตัดเครื่องมือตะแกรงคราดปลิงทิ้งลงทะเล และพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเรือประมงไม่มีชื่อ ไม่มีทะเบียน พร้อมตะแกรงคราดปลิง และนำของกลางแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพังงา ฐานลักลอบทำการประมงอวนลากปลิงโดยใช้ประกอบเรือกล โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่หวงห้ามใช้เครื่องมือเรืออวนลากประกอบเครื่องยนต์เรือ ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีความผิดตามกฎหมายพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากค่าออกซิเจนในทะเลต่ำ บริเวณชายทะเล จ.สมุทรสาคร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ติดตามเฝ้าระวังสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร ในคลองประมง คลองโล่ง คลองมณีรัตน์ ชายทะเลกาหลง และชายทะเลรางจันทร์ ผลการสำรวจไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช ไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวและตาย พบสภาวะพร่องออกซิเจนทุกพื้นที่ชายฝั่งที่สำรวจ โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ 1.5-2.4 mg/l (ช่วงน้ำขึ้น) ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้น ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร ในพื้นที่ใกล้เคียง ควรระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ในช่วงระยะเวลานี้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป
25 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ลาดตระเวนป้องกันภัยต่อพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง เกาะลิบง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) นำเรือ ทช.106 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะลิบง ลาดตระเวนพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พะยูนและแนวเขตหญ้าทะเล พร้อมขอความร่วมมือจากชุมชน และประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงทราบเกี่ยวกับการทำประมง และการใช้เครื่องมือทำการประมงที่อาจส่งผลกระทบต่อพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล บริเวณหมู่เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
25 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดลอบพับได้ 29 ชุด บริเวณอ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี ระหว่างตรวจยึดมีกลุ่มเรือประมง 20 ลำ ขัดขวางการปฏิบัติงาน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำเรือ ทช.204 และเรือยาง04 ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ศรชล.ปัตตานี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จ.ปัตตานี บูรณาการร่วม เพื่อคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศในพื้นที่อ่าวปัตตานี ตรวจพบลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 29 ชุด บริเวณพื้นที่อ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ในระหว่างปฏิบัติงานได้มีกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ประมาณ 20 ลำ นำเรือมาจอดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจะขอเจรจา พูดคุย กับเจ้าหน้าที่ถึงความเดือดร้อนและความจำเป็นที่ต้องทำการประมงแบบนี้ จึงประสานกับประมงจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ชาวประมงกลุ่มดังกล่าวเข้าเจรจา โดยนัดในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จากนั้นจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
12 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดลอบพับได้ 24 ชุด บริเวณบ้านโคกไร่ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) บูรณาการร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสงขลา (อสทล.) นำเรือหางยาวเข้าตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่บ้านโคกไร่ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นการตรวจตราปราบปรามผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จับสัตว์น้ำ (ทะเลสาบสงขลา) พบลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ 24 ชุดพร้อมด้วยสัตว์น้ำเบญจพรรณ 3 กก. จึงนำส่งของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
11 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดลอบพับได้ 95 ชุด บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี นำของกลางส่ง สภ.เมืองปัตตานี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำเรือ ทช.204 และเรือยาง04 ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ศรชล.ปัตตานี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือปัตตานี ลาดตระเวนคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศ และทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่อ่าวปัตตานี ตรวจพบการลักลอบใช้ลอบพับได้ หรือไอ้โง่ 95 ชุด บริเวณพื้นที่อ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
10 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ยึดลอบพับได้ 18 ชุด พื้นที่ชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือฉลามขาว 119 ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการบุกลุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ จ.ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พบเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ รวม 18 ชุด ซึ่งมีความผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 67(2) ประกอบกับมาตรา 19 พ.ร.บ การประมง พ.ศ.2560 มีบทลงโทษตามมาตรา พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 ประกอบกับมาตรา 54 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2560 มาใช้ทำการประมงอยู่ในทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลปากน้ำบางปะกง จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
9 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม