สำรวจความหลากหลายใต้ทะเลและปะการัง เกาะเต่า จ.สุราษฏ์ธานี พบความสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อม
  • 25 พ.ย. 2564
  • 39

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ และกำกับติดตามผลการฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริมพื้นที่หาดทรายนวล (เกาะเต่า) สุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกขนาดใหญ่ เช่น ปลิงชมพู (Holothuria edulis) และความหลากหลายของประชาคมปลา เช่น ปลาสลิดหินนีออน (Pomacentrus coelestis) ปลานกขุนทองลายจุด (Halichoeresargus) พร้อมทั้ง บันทึกภาพใต้น้ำเพื่อประเมินอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของปะการังที่ฟื้นฟูบนโครงเหล็กและอิฐบล็อก และนำภาพถ่ายมาใช้วิเคราะห์ในโปรแกรมคำนวณพื้นที่ปกคลุมต่อไป

เหตุการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพน้ำทะเลในแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต มีค่าปกติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามคุณภาพน้ำทะเล เก็บกู้อุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต เพื่อศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล โดยนำมาตรวจวัดในห้องปฏิบัติการทางเคมี ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน มีฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศเริ่มปลอดโปร่งในช่วงสาย นอกจากนี้ จากการสังเกตในเบื้องต้น ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลในช่วงที่สำรวจ
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
พบคราบน้ำมันจากการซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้านปล่อยลงทะเล บริเวณ ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) รับเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีได้กลิ่นน้ำมันจากเรือประมงปล่อยลงทะเล บริเวณ ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บางเสร่ ในเบื้องต้นพบว่ามีการซ่อมเรือประมงพื้นบ้าน บริเวณสะพานเพทาย บางเสร่ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือใส่ถังนำไปกำจัดบนฝั่ง ทั้งนี้ไม่พบคราบน้ำมันในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำชับและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งของเสียลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อไป
2 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ติดตามผลการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียม พื้นที่เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ติดตามการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมในพื้นที่เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยได้จัดวางแท่งปะการังเทียมรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เมื่อปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 กอง กองที่ 1 จำนวน 191 แท่ง และ กองที่ 2 จำนวน 192 แท่ง รวมทั้งสิ้น 383 แท่ง เป็นการติดตามหลังการจัดวางรอบ 6 เดือน ผลการติดตาม กองที่ 2 มีการสุ่มตัวอย่าง 30 แท่ง ที่ระดับความลึก 14-15 เมตร การจมตัวของกองปะการังเทียมเฉลี่ย 4-6 ซม. สัตว์เกาะติดที่ปกคลุมบนแท่งปะการังเทียมส่วนใหญ่เป็น เพรียง หอยสองฝา สาหร่าย ไฮดรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 70 และยังไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง มีปลาที่เข้าไปอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม เช่น ปลาโนรี ปลากล้วย ปลาทรายขาว ปลากะรังบั้ง ปลากะพงข้างปาน เป็นต้น
29 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
สำรวจพบตัวอย่างแมงกะพรุน บริเวณบ้านบางเบน จ.ระนอง และบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ 2 พื้นที่ ผลการสำรวจ (1) บริเวณบ้านบางเบน จ.ระนอง สภาพอากาศปลอดโปร่ง คลื่นลมสงบ ที่ระดับความลึก 4.2 เมตร พบตัวอย่างแมงกะพรุน Chrysaora cf. chinensis 31 ตัว ทั้งนี้ มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นคือมีค่าความเค็ม 31.3 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.4°C ความเป็นกรด-ด่าง 7.82 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.86 mg/L (2) บริเวณบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา สภาพอากาศปลอดโปร่ง คลื่นลมสงบ ที่ระดับความลึก 4.1 เมตร พบตัวอย่างแมงกะพรุน Lychnorhiza sp. 5 ตัว ทั้งนี้ มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.9°C ความเป็นกรด-ด่าง 7.88 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.2 mg/L
18 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ปลาลอยหัวและตาย น้ำทะเลมีสภาวะพร่องออกซิเจน ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณชายทะเลกาหลง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับเเจ้งจากเครือข่ายชาวประมงเรื่องพบปลาลอยหัวบริเวณชายฝั่งทะเลกาหลง จ.สมุทรสาคร จึงสำรวจและตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่รวม 5 จุดประกอบด้วย คลองประมง คลองโล่ง คลองเฉลิมพระเกียรติ ชายทะเลกาหลง และชายทะเลรางจันทร์ ผลการสำรวจพบปลาลอยหัวและปลาตายในพื้นที่คลองเฉลิมพระเกียรติ ชายทะเลกาหลง และชายทะเลรางจันทร์ โดยพบสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำทุกพื้นที่ มีค่าออกซิเจนอยู่ในช่วง 0.4 - 0.5 mg/l (ช่วงน้ำขึ้น) ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาลอยหัวและตายในบางพื้นที่ ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง ควรระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งศูนย์วิจัยฯ จะติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอย่างต่อเนื่องต่อไป
12 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่อ่าวบางเทา อ่าวกมลา อ่าวกะตะน้อย จ.ภูเก็ต
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณอ่าวบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวกะตะน้อย จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว แนวปะการังโดยทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea microphthalma) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรคจุดขาว โรคจุดชมพู และโรคแถบขาวในปะการังโขด (Porites spp.) รวมถึงพบการทับถมของตะกอน และการปกคลุมของ corallimorph สาหร่ายสีเขียวและฟองน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามของปะการัง ประชากรปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว (Pomacentrus moluccensis) ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuning) ปลาอมไข่ลายทแยง (Taeniamia fucata) ปลาสลิดหินฟ้าหางเหลือง (Pomacentrus similis) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น เม่นดำหนามสั้น (Echinotrix calamaris) ดาวทะเล (Linckia laevigata) ฟองน้ำครก (Xestospongia testudinaria) ดาวขนนกสีต่างๆ (Feather star) ทากเปลือยครอบครัว Phyllidiidae ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากการทำประมง เช่น เศษอวน สายเอ็นเบ็ดตกปลา ขวดแก้ว ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป
29 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน พื้นที่ คลองประมง คลองโล่ง ชายฝั่งรางจันทร์ จ.สมุทรสาคร
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับเเจ้งจากเครือข่ายชาวประมงสมุทรสาคร เรื่องพบปลาลอยหัวบริเวณชายฝั่งทะเล จึงลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง 5 จุด บริเวณคลองประมง คลองโล่ง คลองเฉลิมพระเกียรติ ชายทะเลกาหลง และชายทะเลรางจันทร์ ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน และวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่คลองประมง คลองโล่ง และชายฝั่งทะเลรางจันทร์ พบสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำทุกพื้นที่สำรวจ มีค่าออกซิเจนอยู่ในช่วง 0.3-2.8 mg/l (ช่วงน้ำลง) ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2560 ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาลอยหัวและตายในบางพื้นที่ ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ กรม ทช. จะติดตามเฝ้าระวังสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอย่างต่อเนื่องต่อไป
29 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
พบการลักลอบใช้ลอบพับได้ พื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือ ทช.213 และเรือฉลามขาว​ ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ผลการตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พบเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ 20 ปาก ห่างจากฝั่งประมาณ 100 เมตร จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
28 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
พบการลักลอบใช้ลอบพับได้ พื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือ ทช.213 และเรือฉลามขาว​ ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการบุกลุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ผลการตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พบเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ 20 ปาก ห่างจากฝั่งประมาณ 100 เมตร จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
27 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม