เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการประมงผิดกฎหมาย
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 34

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย" โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมให้นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การใช้อำนาจในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทางทะเล โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษให้ความรู้การฝึกอบรมในครั้งนี้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง