ปลูกป่าชายเลนโคกขาม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 60

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ต้อนรับคณะปลูกป่าจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สมุทรสาคร ในกิจกรรมปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้ในการปลูกป่าชายเลน พร้อมปลูกซ่อมและปลูกเสริมต้นไม้ป่าชายเลน โดยใช้ต้นโกงกางใบเล็ก 300 ต้น และเก็บขยะที่พัดลอยมาตามชายฝั่งทะเล บริเวณหน้าสำนักงาน โดยในการจัดกิจกรรมมีการเปิดจุดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเพิ่มมากกว่า 20 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง