ลมมรสุมประจำปีแรง พบกัดเซาะชายฝั่งหาดตะโละกาโปร์
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 95

วันที่ 1 ธันวาคม  2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยจตุรนต์ เอี่ยมโสภา สมาชิก อบจ.ปัตตานี และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก อบจ. ปัตตานี ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี และ อบต.ตะโละกาโปร์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่​หาดตะโละกาโปร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ทำให้เกิดคลื่นลมค่อนข้างแรง โดยมีความสูงคลื่น 1-2 เมตร พัดเข้าหาชายฝั่ง ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ผลการลงตรวจสอบพื้นที่ได้มีข้อสรุปให้เร่งของบประมาณจาก กรมปภ.จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง