หนอนกินใบสักระบาดเขตชลบุรี กินใบต้นแสมเปลี่ยนสี
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 143

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับอำเภอเมืองชลบุรี ตรวจสอบใบของต้นไม้ป่าชายเลนที่พบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกือบตลอดแนวชายฝั่งของ อ.เมือง จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบพบว่า มีหนอนกัดกินใบของต้นไม้ป่าชายเลน พบเฉพาะใบต้นแสม จนทำให้ใบได้รับความเสียหายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ผลการตรวจสอบเป็นหนอนชนิด หนอนกินใบสัก (Teak defoliater) ชื่อวิทยาศาสตร์ 𝙃𝙮𝙗𝙡𝙖𝙚𝙖 𝙥𝙪𝙚𝙧𝙖 𝗖𝗿𝗮𝗺𝗲𝗿 ซึ่งพบการระบาดของหนอนชนิดนี้เป็นบริเวณกว้าง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา ทั้งนี้การทำลายของหนอนกินใบสักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 20 วัน (ระยะตัวหนอน) เมื่อหนอนกลายเป็นดักแด้ และใบของต้นแสมหมดทั้งต้นแล้ว แต่ทั้งนี้ ต้นแสมจะไม่ตาย และใบจะสามารถแตกขึ้นมาใหม่ได้ ส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงคือ อาจเกิดอาการแพ้ ผื่น หรือคันได้ สำหรับผู้ที่สัมผัสกับหนอนหรือผู้ที่แพ้ง่าย ควรระวังไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง