ตรวจสอบคราบน้ำมัน รั่วไหลลงทะเลสัตหีบ
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 79

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) รับเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีได้กลิ่นน้ำมันจากเรือประมงปล่อยลงทะเล บริเวณ ม.4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บางเสร่ ในเบื้องต้นพบว่ามีการซ่อมเรือประมงพื้นบ้าน บริเวณสะพานเพทาย บางเสร่ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือใส่ถังนำไปกำจัดบนฝั่ง  ทั้งนี้ไม่พบคราบน้ำมันในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำชับและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งของเสียลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง