ลมหนาวมา วาฬก็ออกหากิน
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 49

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในทะเลสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 1 ชนิด คือ วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni) 9 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำ กระโจน ตีหางและอ้าปากกินอาหาร บริเวณนอกชายฝั่งสมุทรสาคร ห่างฝั่ง 22 กม. ผลการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) สามารถระบุชื่อได้ 5 ตัว คือ แม่พาฝัน แม่วันดี และเจ้าวันรุ่ง แม่มีสุข และเจ้ามีทรัพย์ โดยนายสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบทั้ง 9 ตัว พบค่าอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีค่าความสมบูรณ์ ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี พบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังของแม่พาฝัน แม่วันดี และไม่ทราบชื่อ 1 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง