จับไม่ทัน พบลักลอบคราดหอยในเขตชายฝั่งแม่กลอง
  • 3 ธ.ค. 2564
  • 134

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.207 ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง พบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมง และได้ทิ้งเครื่องมือคราดหอยและขับเรือหลบหนี ผลการตรวจพบเครื่องมือคราดหอยขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชุด อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงยึดเครื่องมือคราดหอย ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.71 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 จึงนำของกลางส่งที่ สภ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง