กรม ทช. หารือการจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลระดับชาติ
  • 16 ธ.ค. 2564
  • 41

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงาน IOC/WESTPAC และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการจัดประชุม 1st UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพหลัก โดยกำหนดจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ในการใช้ศาสตร์แห่งมหาสมุทรเพื่อการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง