เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งท่าจีน-บางตะบูน
  • 18 ธ.ค. 2564
  • 37

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ชายฝั่งสมุทรสาคร-เพชรบุรี ผลเบื้องต้นพบว่า ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ยกเว้นสถานีปากแม่น้ำท่าจีน และชายฝั่งทะเลบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง