พาชมความสมบูรณ์ในแหล่งหญ้าทะเลเกาะพะงัน
  • 20 ธ.ค. 2564
  • 17

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล และความหลากหลายในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าววกตุ่ม และเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาปลายใบมน และหญ้าชะเงาเต่า ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ มีสถานภาพสมบูรณ์ดี ที่ระดับความลึก 1.3-1.8 เมตร มีค่าอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 ppt. ความเป็นกรด-ด่าง 8.1 สำหรับสัตว์น้ำที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเลมี 24 ชนิด เป็นปลา 16 ชนิด กุ้ง 1 ชนิด หมึก 2 ชนิด ปลิง 1 ชนิด หอย 2 ชนิด และ ปู 2 ชนิด มีสัตว์น้ำชนิดเด่น ได้แก่ ปลากุแลกล้วย ปลาวัวหางพัด และปลาหมูสีแก้มแดง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง