จับ ยึดอีก ใช้ลอบพับได้ทะเลบางปะกง ผิดกฎหมายทะเล
  • 14 ม.ค. 2565
  • 213

วันที่ 13 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือ ทช.213 ลาดตระเวนคุ้มครอง ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ 18 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายทะเลตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ 2560 จึงเก็บยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง