ลดผลกระทบทะเล เก็บตัดตอนขยะก่อนลงทะเลสงขลา
  • 14 ม.ค. 2565
  • 49

วันที่ 13 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณสะพานเตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา และบริเวณ ม.3 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อเก็บขยะที่ตกค้างก่อนจะไหลลงสู่ทะเล และซ่อมแซมทุ่นที่ชำรุดเสียหายเนื่องมาจากฤดูมรสุมที่ผ่านมา โดยสามารถเก็บขยะได้ 658 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม เป็นต้น

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง