พาท่องโลกใต้ทะเล หมู่เกาะแสมสาร-สัตหีบ
  • 16 ม.ค. 2565
  • 291

วันที่ 15 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสารและหมู่เกาะสัตหีบ จ.ชลบุรี พบว่าแนวปะการังโดยทั่วไปอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง-สมบูรณ์ดีมาก พบปริมาณตัวอ่อนปะการังบนพื้นธรรมชาติค่อนข้างน้อย พบลักษณะคล้ายโรคปะการัง Yellow band disease กระจายอยู่ในทุกพื้นที่สำรวจ ค่าอุณหภูมิน้ำทะเลเดือนมกราคมอยู่ในช่วงปกติ มีการเพิ่มขึ้น (28 องศาเซลเซียส) จากเดือนธันวาคมที่อุณหภูมิน้ำลดต่ำลง (27.3 องศาเซลเซียส) โดยมีสัตว์ในแนวปะการังที่พบเด่นได้แก่ เม่นทะเล ปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อ และปลาบู่ลูกดอก ส่วนขยะที่พบตกค้างในแนวปะการังมีปริมาณค่อนข้างน้อย ยกเว้นเแหลมแสมสาร ขยะส่วนใหญ่เป็นขวด กระป๋องเครื่องดื่ม และเชือกอวน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง