เร่งสำรวจความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล จ.ตรัง
  • 19 ม.ค. 2565
  • 243

วันที่ 18 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) นำเรือ ทช.106 ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มูลนิธิอันดามัน และกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง สำรวจแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อสำรวจความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล ซึ่งขยายอาณาเขตเป็นจำนวนมากขึ้น และจะนำผลการสำรวจไปศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของการเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง