กำหนดเป้าหมายผืนป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
  • 20 ม.ค. 2565
  • 31

วันที่ 19 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กรม ทช. โดยมีวาระพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรหรือบุคลลภายนอก 31,488.51 ไร่ จากหลักเกณฑ์ ลำดับการยื่นเอกสาร ความพร้อมในการดำเนินงาน ตลอดจนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน โดยมี 16 องค์กรยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และเสนอความต้องการพื้นที่รวมกว่า 263,000 ไร่ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะได้รวบรวมเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง