ปลอดเชื้อแล้ว กรมทะเลส่วนกลางผ่านการตรวจ Antigen Test Kit : ATK
  • 20 ม.ค. 2565
  • 37

วันที่ 19 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ส่วนกลาง 545 คน ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางทั้งหมดตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง