ฟื้นฟู คืนสภาพผืนป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ หลังถูกบุกรุก
  • 20 ม.ค. 2565
  • 28

วันที่ 19 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ตรวจติดตามและเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หลังการดำเนินคดีผู้บุกรุกแผ้วถางป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้กลับมามีความสวยงามและสมบูรณ์เช่นเดิม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง