ผลการดำเนินงานกรม ทช. ปี 2564 ด้านมลพิษและขยะทะเล
  • 21 ม.ค. 2565
  • 97

กรม ทช. ขอรายงานผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านมลพิษและขยะทะเล กรมฯ มุ่งเน้นการรณรงค์จัดการขยะจากต้นทาง พร้อมติดตั้งทุ่นดักขยะ กว่า 23 จุด บริเวณปากแม่น้ำสายสำคัญ สามารถดักขยะได้ประมาณ 82.35 ตัน/ปี (ทุ่นกักขยะ Boom 63,603.98 กก./ปี และ Litter Trap 18,741.12 กก./ปี รวม 82,345 กก./ปี) พร้อมจัดสร้างเรือเก็บขยะ จำนวน 2 ลำ และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและเก็บขยะใต้น้ำร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง