ชาวบ่อหินจะขอมิเตอร์ไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จัดที่อยู่อาศัย
  • 21 ม.ค. 2565
  • 58

วันที่ 20 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีที่ประชาชนขอให้ปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเกษตร มาเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าในครัวเรือน บริเวณท้องที่ ม.2 บ้านพรุจูด ม.3 บ้านดุหุน ม.6 บ้านหัวหิน ม.8 บ้านโต๊ะบัน และ ม.9 บ้านป่าคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการให้กรม ทช. มีหนังสือรับรองว่าสามารถอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนได้ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเลขที่บ้านถาวร และสามารถใช้มิเตอร์ไฟฟ้าครัวเรือนได้ ทั้งนี้ การพิจารณาให้การรับรองจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในโครงการจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในเขตป่าชายเลน จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชนชุมชน ต.บ่อหิน ให้ได้รับทราบและเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดที่อยู่อาศัยกับชุมชนเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง