ช่วยกันเรียบร้อย ดำน้ำเก็บกู้ซากอวนคลุมกองหินหมูสัง
  • 22 ม.ค. 2565
  • 231

วันที่ 21 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมทีมดำน้ำจากชุดปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 หรือหน่วยซีล ศรชล.ภาค 3 และเรือ MV. Mandarin Queen นำนักดำน้ำอาสาสมัคร 18 คน เก็บกู้เศษซากอวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเรือคิงส์ครุยเซอร์ กองหินหมูสัง อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำและแนวปะการัง ที่สำคัญของ จ.พังงา ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ที่มีผู้โพสต์ภาพอวนปกคลุมในแนวปะการัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง รวมถึงสัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ แนวปะการังในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรปะการัง ตามประกาศคำสั่งกรม ทช. ที่ 464/2564 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นกองหินใต้น้ำ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำหรับการเก็บกู้อวนในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย และสามารถเก็บกู้อวน ขนาดความยาวมากกว่า 40 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง